Saajve och Bruno valpar

Jag vill tacka Maud en än gång att jag fick låna "Bruno" som är Fix's far från Allboy's kennel

Kontioharjun Unikuva

HD A/B

PRA-FRI

POMPESTESTAD FRI

SV uch FI uch

Fjällvallarens Disel

HD A/A
Pra herderiärt fri

Pompes herderiärt fri

Fjällvallarens Diser

HD Vänster E, Höger C (troligen trauma)

Pra herderiärt fri

Pompes herderiärt fri

Fjällvallarens Disa

Pra herderiärt fri

Pompes herderiärt fri

Fjällvallarens Dolly

HD A/A ED Ua

Pra herderiärt fri

Pompes herderiärt fri

Ögonlyst 2021 ua

Utställd Junkl Excellent

Godkänd Doftprov 1

Kullar 1

Fjällvallarens Dokka bor i Finland

HD A/A, ED UA

Ryggröntgad-Spondylos ua, övergångskota ua

Pra herderiärt fri

Pompes herderiärt fri

Mentaltestad

Disel/Kalle
Disel/Kalle
Diser
Diser
Dokka/Irma
Dokka/Irma
Dolly/Tjikko
Dolly/Tjikko