Saajve och Rexi Kull

Jag vill tacka Marika Neijonen-Vähä www.laplandlords.blogspot.se 

För förtroendet och gott samarbete att få låna

Jellukan Borggas (Rexi)
HD A/A, ED ua
Pompes och PRA-fri
Korad i Finland som är ett mentaltest
Öga ua

Tävlat i Agility

Fjällvallaren Cisse 

HD C, ED 0

Öga Ua 2020

Pompes och PRA herderiärt fri

BIR VAlP HP BIG 2,Utställd Junior Excellent

Titlar; AGDH 1

Agility 1 pinne, Agility hopp 3 pinnar
Blev bästa Agility hopp på Lapphundsklubben 2018

vallanlag

Kullar 1

Fjällvallarens Cash 

HD B, ED 0

Pompes och PRA herderiärt fri

Fjällvallarens Cita 

HD B, ED 0

Pompes och PRA herderiärt fri

Ögonlyst 2018 ua

Godkänd Doftprov 1

Trick Dog Champion USA

Tränas och tävlar i Nosework, Rallylydnad och Agility

Vallanlag

Kullar 1

Fjällvallarens Candy bor i England

Pompes och PRA herderiärt fri