Vallarjäntans Esa

Vallarjäntans Esa

Tack Anneli och IngerIVallarjäntans kennel för ett gott samarbete och för att jag fick använda

Vallarjäntans Esa

HD B, ED 0/1, Öga ua 2019

 
Fjällvallarens Dolly X Vallarjäntans Esa

Fjällvallarens Isbjörn
H-pompesfri

H-PRAfri


Fjällvallarens Ivar
H-pompesfri
H-PRAfri

Fjällvallarens Idun
H-pompesfri
H-PRAfri

Flällvallarens Isbjörn

Herderärt fri PRAcd och Pompes

Fjällvallarens Ivar

Herderiärt fri PRAcd och Pompes

Fjällvallarens Idun

Herderiärt fri PRAcd och Pompes